Na Nisich I

£10.00

Track Listing

1. Ness Pipers
2. An tèid thu leam mo nighean donn
3. Eilean Leòdhais tìr nan gaisgeach
4. Tràigh Shanndaidh
5. Highland Laddie, Glendaruel Highlanders, The Drunken Piper
6. Sùghan 's am Peile
7. Bàs a' Chait
8. Fàgail Chluaidh
9. Amhran Dhail bho Thuath
10. 79th Farewell to Gibralter, Atholl and Breadalbane Gathering
11. Trì fichead bliadhna 's a trì
12. Philip air a' mhaileòidian
13. Togail Cùrs air Leòdhas
14. Battle of the Somme, Beaumont Hamel
15. Cùl do Chinn
16. Làithean M' Òige
17. Fear a' Bhàta
18. Bàthach Dhail
19. Amhran Cladach Sgiogarstaigh
20. Osag Chùbhraidh nam Beannaibh
21. Ness Pipers