Taisbeanaidhean an-dràsta

'Tidelines' le Open Studios Hebrides

’S e comunn bhallrachd de luchd-ealain agus luchd-ceàirde coimhearsnachd a tha a’ fuireach ’s ag obair ann an Leòdhas, sna h-Eileanan an Iar, a th’ ann an ‘Open Studios Hebrides’.

 

 

Tuilleadh fiosrachadh

Taisbeanaidhean Roimhe

Leugh tuilleadh mu thaisbeanaidhean A' Chiad Chogadh, Sealladh air na Seachdadan, Sgioba Ball-coise Nis agus Nobody's Home le John Maher. 

Tuilleadh fiosrachaidh