Taisbeanaidhean An-dràsta

An-dràsta, tha dà thaisbeanadh ri fhaicinn aig Comunn Eachdraidh Nis: 'Sùlaisgeir - Sealladh bho Shealgair' le Scott Davidson agus 'Eadar Talamh is Tìr' le le Màiri NicGillÌosa agus Sandra Cheanadach.

Tuilleadh fiosrachaidh

Taisbeanaidhean Roimhe

Leugh tuilleadh mu thaisbeanaidhean A' Chiad Chogadh, Sealladh air na Seachdadan, Sgioba Ball-coise Nis agus Nobody's Home le John Maher. 

Tuilleadh fiosrachaidh