Gabh cuairt bhiortail timcheall an taigh-tasgaidh, an tasglann, na gailearaidhean, an cafaidh agus a' bhùth aig Comunn Eachdraidh Nis.

Gabh cuairt bhiortail