• Ma tha sibh a’ tighinn à Steòrnabhagh, theirigibh air an A859 gu Barabhas agus leanaibh na soidhnichean airson Port Nis. Tha sinn ann an Dail bho Thuath, Nis. Airson Satnav, Comunn Eachdraidh Nis, Sgoil Chrois, North Dell, Ness, HS2 0SN.

  • Chan fheum ach tha bucais tiodhlaic anns an togalach ma tha sibh airson taic a chur ris an obair againn.

  • Tha parcadh air beulaibh agus ri taobh togalaich Chomunn Eachdraidh Nis airson ur càr fhàgail. Gheibh sibh timcheall taobh a-staigh an togalaich le sèithear-cuibhle (leig fios ma tha sibh feumail air rampa sèithear-cuibhle).

  • Tha àite-parcaidh airson bus air beulaibh an togalaich.

  • Tha WiFi an asgaidh tron togalach gu lèir.

  • Tha e ceadaichte coin-iùil a mhàin a thoirt dhan togalach. Ma tha sibh airson fuireach còmhla ri ur cù, faodaidh sibh ur biadh a ghabhail aig na buingean a tha air taobh muigh an togalaich.

  • Tha goireasan airson naoidheanan anns an taigh-bheag airson chiorramaich.

children playing on traktor

Support Us

Our cafe holds an excellent reputation for friendly service, freshly prepared menu choices and locally made home baking.

Support Us