Croitearachd

Chaidh croitearachd a stèidheachadh anns an ochdamh linn deug air a' Ghàidhealtachd.

Tuilleadh fiosrachaidh

Gnìomhachas an Iasgaich

Anns an naodhamh linn deug bha mòran bhon sgìre an sàs ann an gnìomhnachas an iasgaich. Aig an àm sin bha obair an iasgaich ann an ceann a tuath Leòdhais air leth soirbheachail

Tuilleadh fiosrachaidh

Obair a' Chlò

Is e clò sònraichte a th’ anns a’ Chlò Hearach, a tha air a bhith air fhighe fad linntean le eileanaich aig na dachaighean aca fhèin anns na h-Eileanan an Iar

Tuilleadh fiosrachaidh

An Taigh Sholais

Nuair a ruigeas tu fìor cheann a tuath Eilean Leòdhais, tha thu a’ tighinn gu comharra-iùil ainmeil, taigh-sholais Rubha Robhanais.

Tuilleadh fiosrachaidh

Crois Rònain

Chleachd a’ chrois seo a bhith na seasamh am am meadhan a’ chlaidh bhig air Eilean Rònaigh.

Tuilleadh fiosrachaidh

An Decca

Bha an Decca na mheadhan-iùil do bhàtaichean agus itealain.

Tuilleadh fiosrachaidh

Na Cogaidhean

Tha Comunn Eachdraidh Nis a' cuimhneachadh gu dùrachdach air a h-uile duine às an sgìre a ghabh pàirt sa Chogadh - an fheadhainn a chaill am beatha agus an fheadhainn a thill dhachaigh.

Tuilleadh fiosrachaidh

Gnìomhachas

Anns na làithean a dh’fhalbh, b’ ann glè ainneamh a bhitheadh daoine a’ dol a Steòrnabhagh.

Tuilleadh fiosrachaidh