Duais na Banrigh airson Seirbheis Saor-thoileach (2019)

Duaisean Gàidhlig na h-Alba

Duais Coimhearsnachd, Dualchais agus Turasachd airson an leabhair, 'Eachdraidh le Càirdeas is Cridhe: The Place-names of North Lewis' (2020)

Tachartas na Bliadhna airson Turas dhan Fhraing agus a’ Bheilg (2016)

Duais Coimhearsnachd, Dualchais agus Turasachd airson 'The North Lewis Poppy Trail' (2014)

A' Chiad Duais aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail (2015) airson Leabhair Ùir do dh’Inbhich, 'Dol Fodha na Grèine'

Comunn na Gàidhlig: Gnìomhnachas na Bliadhna (2013)