Taisbeanaidhean An-dràsta

View this page in English

Tractor Art Hebirdes

’S ann à Nis a tha Sallie Avis agus thòisich i a’ dèanamh ealain mu thractaran ann an 2015. Fhuair i brosnachadh bho a bhith a’ coimhead a h-athar ag obair air tractar a tha air a bhith anns an teaghlach airson trì fichead bliadhna. Bidh Sallie a’ reic an ealain aice agus a’ dèanamh dealbhan sònraichte de dhaoine. Tha Sallie ag obair le dath-uisge agus acriolaig agus bidh i a’ feuchainn ri feartan mionaideach gach tractair a ghlacadh anns na dealbhan aice.

Bidh an taisbeanadh ri fhaicinn aig Comunn Eachdraidh Nis chun a’ Ghearrain 2024.

An Tilleadh

Tha Ulaidh Adabroc bho Dheireadh Linn an Umha agus claidheamh Àird Dhail air an taisbeanadh a-nis ann an Comunn Eachdraidh Nis ann an Eilean Leòdhais.


Bidh iad rim faicinn ann an sin chun a' Ghiblein 2024.