Tha sinn a' fosgladh Disathairne!

Bidh Comunn Eachdraidh Nis fosgailte gach Disathairne anns an t-Iuchar agus An Lùnasdal, 10m gu 4f. 

Thigaibh a-steach agus bidh fàilte oirbh. 

Alasdair MacIlleBhàin: Maim-Slè

Diciadain 25 An Cèitean, 8f

Alasdair MacIlleBhàin à Muile (Tosgaire na Gàidhlig 2019 & 2020) a’ gabhail cuid de na h-òrain as fheàrr leis agus a’ còmhradh ri Agnes Rennie (Tosgaire na Gàidhlig 2021) mun leabhar ùr aige, Maim-slè.

San leabhar ùr seo de bhàrdachd agus rosg, tha Alasdair a’ rùrachadh cor na Gàidhlig, fèin-aithne agus so-sheasmhachd am fochair ealain ùr le Alice NicBhatair. ’S e an leabhar seo an treas meur de cho-obrachadh eadar Theatre Gu Lèor agus an còmhlan WHYTE is e dlùth-cheangailte ri dealbh-chluich, Maim (2020), agus clàr-ciùil, cuideachd don ainm Maim (2021). Gabhaidh Alasdair cuid de na h-òrain traidiseanta a tha aig cridhe an leabhair, a thuilleadh air òran no dhà às an sgìreachd seo fhèin.

Ticeadan ri fhaiginn bho Comunn Eachdraidh Nis

£10.00

£8 concession

Job Vacancy: Development Officer

CEN is offering an exciting opportunity for someone to join their team to support their net zero ambitions. You will be based at Comunn Eachdraidh Nis in Ness, Isle of Lewis and work as part of the CEN team to ensure the café and other services operate efficiently and cost-effectively.

The café already serves some locally sourced food but we want to expand this offering – aiming for 100% fresh, local produce if possible. Small producers supporting each other help build economic sustainability into the community. Working to mutual benefit delivers a better sense of business community cohesion, high transportation and commission costs are eliminated and the carbon footprint reduced.

You will promote the organisation’s carbon reduction initiatives on-site, through the website, social media channels and on menu cards. You will inspire others to practise sustainability through a series of community events.

Essential:

A passion for environmental sustainability.

Work experience in a sustainability related area such as tourism, hospitality, or a similar role.

Financial management skills.

Able to work on your own initiative or as part of a team.

Flexible and adaptable, with strong communication skills.


Desirable:

Qualification or experience in Sustainable Development, Business Administration or Tourism & Hospitality. (Other subjects accepted provided the candidate has the required skills)

Knowledge of the Gaelic language.

Start Date: June 2022

Salary: £24,000 per annum

Duration: 18 months (37.5hrs per week)

Closing date: 30 May 2022


This position is funded by The Western Isles Development Trust & Museums Galleries Scotland

Leugh tuilleadh

Dealbh Diciadain

Gach Diciadain, bheir sinn sùil air ais air na daoine agus a' choimhearsnachd againn tro dhealbhan an tasglainn. An t-seachdain seo, muinntir Sgiogarstaigh. 

Aonghas ‘An Bhàin, Alasdair Beag ‘An Bhàin le Doleen Choinnich, Dòmhnall Alasdair agus Coinneach a’ Charabhaigh.

Dealbh Diciadain

Gach Diciadain, bheir sinn sùil air ais air na daoine agus a' choimhearsnachd againn tro dhealbhan an tasglainn.
 
Seo turas sgoil Shàbaid le muinntir Bhuirgh, am Baile Àrd agus Mealabost. An robh thu ann?

Dealbh Diciadain

Gach Diciadain, bheir sinn sùil air ais air na daoine agus a' choimhearsnachd againn tro dhealbhan an tasglainn. An t-seachdain seo, balaich ann an Rònaidh ag obair air caoraich. 

Dealbh Diciadain

Gach Diciadain, bheir sinn sùil air ais air na daoine agus a' choimhearsnachd againn tro dhealbhan an tasglainn. An t-seachdain seo, sgoilearan à Sgoil Gabhsainn.


L-r a' seasamh: Dòmhnall Allan Murray, Seonag Bhrìsidh, Murdaidh agus Donnie Finlayson
A' suidhe: Mairead Bhàn Bhrìsidh, Dòmhnall Murdo Aonghais Mhurdigan (Tubby), Angus Sheonaidh Fhionnlaigh
Aig a' bhòrd: Peter, Margaret Joan (Calum na Sùist), Neil Iain Mhurdo, Kirsty Mairead Mhurchaidh Ruairidh, Roddy John a' Chuiligich

Dealbh Diciadain

Gach Diciadain, bheir sinn sùil air ais air na daoine agus a' choimhearsnachd againn tro dhealbhan an tasglainn.
Seo Uilleam Chalum Rèillidh à Eòropaidh a' faighinn 'Supporter of the Year' anns a' Chlub aig toiseach na 80s. Chì sibh Iain Gordon Dòmhnallach ach cò tha leis a' mhic?
 

Taisbeanadh ùr: Seallaidhean de Nis

le Iomhair Moireach Macaoidh

A' fosgladh Diluain 21 A' Mhàirt

Tha na gailearaidhean fosgailte Diluain gu Dihaoine, 10m gu 4.30f. 

Taisbeanadh ùr: Tìr an Traoin

Taisbeanadh le RSPB Scotland

A' fosgladh Diluain 21 A' Mhàirt 2022

Tha na gailearaidhean fosgailte Diluain gu Dihaoine 10f gu 4.30f

Dealbh Diciadain

Gach Diciadain, bheir sinn sùil air ais air na daoine agus a' choimhearsnachd againn tro dhealbhan an tasglainn.

Seo Aonghas Greumach (Misean) à Borgh ri taobh an Jubilee anns a Phort anns na 80s. Chaidh an Jubilee a togail ann an 1935 airson sgioba à Borgh, Am Baile Àrd agus Mealabost. 

Leugh tilleadh mun Jubilee agus bodaich Bhuirgh ann an Criomagan 2018 a tha ri cheannach anns a' bhùth. 

Dealbh Dimàirt

Gach seachdain, bheir sinn sùil air ais air na daoine agus a' choimhearsnachd againn tro dhealbhan an tasglainn.


An-diugh, fear a' phost agus a' bhana. Ach cò e an dùil?

Dealbh Diciadain

Gach Diciadain, bheir sinn sùil air ais air na daoine agus a' choimhearsnachd againn tro dhealbhan an tasglainn.
Seo agaibh Fèill-Reic a chaidh a chumail ann an Talla Nis sna 1970s. Cò a tha sibh ag aithneachadh?

Na h-Eilthirich

Thar na bliadhna seo bidh sinn a' cruinneachadh fiosrachadh mun fheadhainn a bhuineadh dhan sgìre eadar Rubha Robhanais agus Baile an Truiseil a dh'fhalbh a-null thairis sna 1920an agus ron sin. Bidh an rannsachadh seo air leth feumail airson Bliadhna Tilleadh Dhachaigh Innse Gall 2023. 

Cuiribh fios gu CEN ma tha fiosrachadh feumail sam bith agaibh agus ma tha sibh airson a bhith an sàs sa phròiseact. 

Na Nollaig 2021

Dùinidh Comunn Eachdraidh Nis air Dihaoine 24 An Dùbhlachd agus fosglaidh an taigh-tasgaidh agus a' bhùth air Diluain 3 Am Faoilleach 2022. 

Bidh obair leasachaidh a' dol sa Chafaidh aig toiseach 2022 agus chan fhosgail e chun a' Mhàirt 2022.

Coinnichidh an Day Club gach Diardaoin agus bidh sinn fosgailte airson biadh a thairgse an deidh tìodhlacaidhean.

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr dhuibh uile. 

Taisbeanadh ùr: Eadar Talamh is Tìr

‘S e neach-ealain Gàidhlig a th’ ann am Màiri NicGillÌosa agus tha a’ Ghàidhlig air leth cudromach dhith na h-obair. Tha ùidh mhòr aice anns na ceanglaichean eadar daoine, cànan, cleachdaidhean dùthchasach agus an àrainneachd.

Mar neach-ealain tha Sandra Cheanadach air a tarraing gu mòr le dreach-tìre. Tha an obair aice sònraichte airson a bhith a’ gluasad nam faireachdainnean againn. Tha an ealain aca a’ bualadh air taobh siar agus taobh sear Leòdhais. Aig cridhe an cuid obrach, tha ar dàimh ris na bailtean agus ar ceanglaichean teaghlaich. Chithear cumadh nan croitean agus an dreach-tìre anns na dealbhan agus na h-ìomhaighean.

Tha 'Eadar Talamh is Tìr' le Màiri NicGillìosa agus Sandra Cheanadach fosgailte Diluain gu Dihaoine 10m gu 4.30f (chun Bhliadhn' ùr).