Na Bailtean: Suaineabost

£5.00

A walk down the memory lane of the village of Swainbost, Ness.

 

Contents:

Cuimhneachan Mary Ann Ròbhair
Muinntir a' Bhaile
The mine on Swainbost beach
Leum a' Ghrèibhidh
Am Poll Gorm
A Handsome Salary
The Eva
Dealbh Am Puilean
Sràid Chailein
Rev William Maclean
Bìdean Pholaidh
Sgeulachd Chromanas
Oidhche Challain (Oidhche nam Banagan) (in Gaelic)

 

£5.00 

 

A5 sized.