Current Exhibitions

View this page in Gaelic

Eadar Talamh is Tìr

‘S e neach-ealain Gàidhlig a th’ ann am Màiri NicGillÌosa agus tha a’ Ghàidhlig air leth cudromach dhith na h-obair. Tha ùidh mhòr aice anns na ceanglaichean eadar daoine, cànan, cleachdaidhean dùthchasach agus an àrainneachd.

Mar neach-ealain tha Sandra Cheanadach air tarraing gu mòr le dreach-tìre. Tha an obair aice sònraichte airson a bhith a’ gluasad nam faireachdainnean againn.

 

Discover more

Sùlaisgeir - Sealladh bho Shealgair

Tha Scott Davidson a’ fuireach ann an Steòrnabhagh agus tha e uabhasach dèidheil air a bhith a’ togail dhealbhan. Rugadh agus thogadh a mhàthair, Fiona, ann am Port Nis (nighean Mhurchaidh Mhurdaidh agus Màiri Sheonaidh Chaluim).

Discover More